• Genomsnittlig förbrukning i hela
    landet: 36,4 MWh/invånare.
  • Bostadshus och offentliga verksamheter
    förbrukar 76844 Gigawatt.
  • MED RÄTT VERKTYG KAN FÖRBRUKNINGEN SÄNKAS MED 20%.

TRE DIREKTA RESULTAT AV ATT MÄTA ENERGIFÖRBRUKNINGEN I KOMMUNEN:

ENKLARE ATT NÅ ENERGIMÅLEN

För att arbeta framgångsrikt med energifrågor måste man veta var man står. Med ett effektivt verktyg underlättas insamlingen och administrationen av mätvärdesstatistik inom el, värme och vatten. Utifrån dessa värden beräknas realistiska mål för miljö- och energiarbetet.

MINSKAD FÖRBRUKNING

Ökad medvetenhet kring förbrukningen leder till bättre val: Mer skonsamma förbrukningskällor. Då värnar vi också om vår miljö samtidigt medvetenheten ökas kring energiförbrukning.

LÄGRE KOSTNADER

Minskad förbrukning medför omedelbara kostnadssänkningar. Enkel matematik! En annan kostnadsbesparing är ett bra och smidigt verktyg som underlättar insamlingen av data och som samtidigt minskar administrationen.

AV Energy

TAR MILJÖARBETET ETT STEG LÄNGRE

AV Energy är en innovativ systemlösning för hantering av energiförbrukning. Smarta integrationer gör att det inte längre finns barriärer mellan styrning av fastigheter och energiuppföljning.
En smidig mätvärdesinsamling underlättar arbetet med prognos och budgetarbetet. Systemet hanterar dessutom avtal och leverantörer på ett överskådligt sätt. Knappa in nyckeltalen från energiavtalen, hämta en prognos och med ett enkelt knapptryck beräknas budgeten.

 

Modern lösning

Användargränssnittet är enkelt och bygger på den senaste tekniken inom programutveckling.  

Automatisk mätaravläsning

Arbetet med den manuella mätaravläsningen minimeras och den mänskliga felkällan elimineras helt. Ytterligare en fördel: Mätningsintervallen ökar.

Integration

Integration mot styrsystem ger möjlighet att få översikt eller ändra driftsparametrar.  

Budget

Budgetmodulen kopplas direkt mot prognostiserad förbrukning och nyckeltal i energiavtalen.  

Smart rapportering

Den enkla rapportgeneratorn levererar standardiserade eller skräddarsydda rapporter.  

Prognos

Systemet tar fram ett förslag på en ny prognos utifrån föregående års förbrukningsvärden.