Läs om hur Sjöbohem
jobbar mot sina energimål

Om AB Sjöbohems vision och satsning på att nå sina energimål

AB Sjöbohem är i full färd med att samordna och därigenom kraftigt effektivisera styrsystemen i hela sitt fastighetsbestånd. Avancerad teknisk utrustning har funnits ett tag men att skicka ut personal för att en gång i månaden läsa av mätarna är både dyrt och ineffektivt. Målet är att all kontroll ska göras centralt och alla värden kontinuerligt analyseras. Då upptäcks även mindre avvikelser snabbt och problem kan åtgärdas i ett tidigt skede. ”Vår vision är att samla ihop allt för att få full kontroll och kunna samutnyttja olika funktioner. Inom fem år ska alla sensorer och mätare vara uppkopplade. Målet är att sänka energiförbrukningen och kapa topparna. Det kommer att ge stora miljövinster”, säger Kent Tillberg, förvaltningschef på AB Sjöbohem.

Så sänks energiförbrukningen

Utan samordning kan det ta månader att lokalisera problem. Till exempel en port som står öppen eller en toastol som rinner konstant. Då är det optimalt med ett automatiserat system som larmar snabbt. ”Datorer reagerar tidigare än människor på trendbrott, det vill säga avvikelser som inte håller prognosen. Då kan vi titta närmare på dem och förebygga stora läckage eller kostsamma haverier. Underhåll kostar lite jämfört med renoveringar.”

Så sänks energikostnaderna

En halv miljon kronor ska AB Sjöbohems energikostnader minska med varje år. Minst. Förhoppningen framöver är en rejälare kostnadsminskning än så, men den första kalkylen är på motsvarande fem procent av budget. ”När systemet är fullständigt utbyggt och vi har effektiviserat transporter och annat kommer besparingen bli mer märkbar. Det här är ett nytänk men vi är säkra på att det kommer att sänka förbrukningen och ge stora synergieffekter.”

 

Energieffektivare fastigheter 

Ett modernt sätt att arbeta är behovsstyrt i stället för tidsstyrt. Med full kontroll över energisystemen syns det tydligt var det finns behov av vad. Det blir till exempel avsevärt mer energieffektivt om utrustningen ger signal när lokaler inte används. Då kan man sänka värmen tillfälligt eller göra andra energibesparande åtgärder. Att anpassa under- eller överdimensionerade system i beståndet sparar både pengar och miljö.